ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Praise the bridge that carried you over."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Praise the bridge that carried you over.

    แปลว่า จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา

    โดย George Colman

    Listen to voicemalefemale