ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Our deeds determine us, as much as we determine our deeds."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.

    แปลว่า การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ

    โดย George Eliot

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "George Eliot" เหมือนกับ "Our deeds determine us, as much as we determine our deeds."   ได้แก่