ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

    แปลว่า มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

    โดย Albert Einstein

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Albert Einstein" เหมือนกับ "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."   ได้แก่