ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

    แปลว่า คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

    Listen to voicemalefemale