ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.

    แปลว่า อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

    โดย Anonymous

    Listen to voicemalefemale