ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "No bird soars too high if he soars with his own wings."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No bird soars too high if he soars with his own wings.

    แปลว่า ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

    โดย William Blake

    Listen to voicemalefemale