ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Nature is as complex as it need to be.... and no more."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Nature is as complex as it need to be.... and no more.

    แปลว่า ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น

    โดย Albert Einstein

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Albert Einstein" เหมือนกับ "Nature is as complex as it need to be.... and no more."   ได้แก่