ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.

    แปลว่า อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป

    Listen to voicemalefemale