ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.

    แปลว่า ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

    โดย Anonymous

    Listen to voicemalefemale