ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.

    แปลว่า ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

    Listen to voicemalefemale