ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.

    แปลว่า ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

    โดย D.Kaye

    Listen to voicemalefemale