ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.

    แปลว่า จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

    โดย Anonymous

    Listen to voicemalefemale