ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.

    แปลว่า ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Eleanor Roosevelt" เหมือนกับ "It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself."   ได้แก่