ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "It is never too late to be what you might have been."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It is never too late to be what you might have been.

    แปลว่า ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

    โดย George Eliot

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "George Eliot" เหมือนกับ "It is never too late to be what you might have been."   ได้แก่