ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Imagination is more important than knowledge."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Imagination is more important than knowledge.

    แปลว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี

    โดย Albert Einstein

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Albert Einstein" เหมือนกับ "Imagination is more important than knowledge."   ได้แก่