ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.

    แปลว่า เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

    โดย Henry Miller

    Listen to voicemalefemale