ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Heaven never helps the men who will not act."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Heaven never helps the men who will not act.

    แปลว่า สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน

    โดย Henry Bergson

    Listen to voicemalefemale