ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Forgive your enemies, but never forget their names."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Forgive your enemies, but never forget their names.

    แปลว่า จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

    โดย J.F.Kennedy

    Listen to voicemalefemale