ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.

    แปลว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ

    Listen to voicemalefemale