ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Even a Step back can be fatal."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Even a Step back can be fatal.

    แปลว่า แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

    โดย W.Brudzinski

    Listen to voicemalefemale