ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Do or do not; there is no try."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Do or do not; there is no try.

    แปลว่า การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด

    โดย Yoda

    Listen to voicemalefemale