ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.

    แปลว่า จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

    Listen to voicemalefemale