ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.

    แปลว่า คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

    Listen to voicemalefemale