ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "A wise man will make more opportunities than he finds."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A wise man will make more opportunities than he finds.

    แปลว่า คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

    โดย Francis Bacon

    Listen to voicemalefemale