ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.

    แปลว่า บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น

    โดย Phillips Brook

    Listen to voicemalefemale