คำคมคน - หมวด p

(หน้า 1/1)

 • Praise the bridge that carried you over.

  แปลว่า
  จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
  หมวดหมู่
  George Colman

  999+
  views

 • Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.

  แปลว่า
  พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่
  หมวดหมู่
  Fredrick Wilcox

  999+
  views