ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร P

คำคมคน หมวดตัวอักษร P

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Praise the bridge that carried you over.

แปลว่า จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา

Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.

แปลว่า พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม