ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Tommy Lasorda

คำคมคน โดย Tommy Lasorda

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.

แปลว่า เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม