ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Phillips Brook

คำคมคน โดย Phillips Brook

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.

แปลว่า บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม