ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Madame Chiang Kai-shek

คำคมคน โดย Madame Chiang Kai-shek

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

We write our own destiny. We become what we do.

แปลว่า ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม