ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Louisa May Alcott

คำคมคน โดย Louisa May Alcott

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

It takes two flints to make a fire.

แปลว่า ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม