ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Eleanor Roosevelt

คำคมคน โดย Eleanor Roosevelt

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.

แปลว่า ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

แปลว่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม