ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Abraham Lincoln

คำคมคน โดย Abraham Lincoln

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.

แปลว่า คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม