ตัวอย่าง คำคมคน ที่ใช้บ่อย 77 คำ

บุคคลสำคัญ ๆ จะมีคำคมที่ท่านเหล่านั้นใช้เป็นแนวทางหรือแบบแผนทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน มาดูกันว่าท่านเหล่านั้นมาคำคมอะไรที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้กันได้บ้าง

รวมตัวอย่างของ คำคมคน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำคมคน ที่ใช้บ่อย 77 คำ
 1. A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.

  แปลว่า บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น

  โดย Phillips Brook

 2. A wise man will make more opportunities than he finds.

  แปลว่า คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

  โดย Francis Bacon

 3. Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.

  แปลว่า คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

  โดย Samuel Taylor Coleridge

 4. Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

  แปลว่า อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรักในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

  โดย Jeanne Moreau

 5. And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.

  แปลว่า คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

  โดย Edmund Spenser

 6. Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.

  แปลว่า จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

  โดย Benjamin Franklin

 7. Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.

  แปลว่า อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์

  โดย Ralph waldo Emerson

 8. Do or do not; there is no try.

  แปลว่า การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด

  โดย Yoda

 9. Do what you can, with what you have, where you are.

  แปลว่า ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่

  โดย Theodore Roosevelt

 10. Even a Step back can be fatal.

  แปลว่า แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

  โดย W.Brudzinski

 11. First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.

  แปลว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ

  โดย Epictetus (55-135 C.E.)

 12. Forgive your enemies, but never forget their names.

  แปลว่า จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

  โดย J.F.Kennedy

 13. Freedom is nothing else but a chance to do better.

  แปลว่า อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

  โดย Albert Camus

 14. Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.

  แปลว่า ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

  โดย Anonymous

 15. God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.

  แปลว่า พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

  โดย Anonymous

 16. Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.

  แปลว่า จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

  โดย Anonymous

 17. Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.

  แปลว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ

  โดย Colton

 18. He who knows little often repeats it.

  แปลว่า ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน

  โดย Thomas Fuller

 19. He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.

  แปลว่า เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆ

  โดย Anonymous

 20. Heaven never helps the men who will not act.

  แปลว่า สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน

  โดย Henry Bergson

 21. If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.

  แปลว่า เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

  โดย Henry Miller

 22. If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.

  แปลว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

  โดย Voltaire

 23. If you always do what interests you, then at least one person is pleased.

  แปลว่า ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

  โดย Katherine Hepburn

 24. If you don't stand for something, you'll fall for anything.

  แปลว่า ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่ง

  โดย Anonymous

 25. If you want to increase your success rate,double your failure Rate.

  แปลว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

  โดย T.Watson Jr (Founder of IBM)

 26. Imagination is more important than knowledge.

  แปลว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี

  โดย Albert Einstein

 27. It is never too late to be what you might have been.

  แปลว่า ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

  โดย George Eliot

 28. It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.

  แปลว่า ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

  โดย Eleanor Roosevelt

 29. It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.

  แปลว่า มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

  โดย Andr Gide

 30. It takes two flints to make a fire.

  แปลว่า ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

  โดย Louisa May Alcott

 31. Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

  แปลว่า สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน

  โดย Theodore Roosevett

 32. Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.

  แปลว่า จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

  โดย Anonymous

 33. Let not the sun go down upon your wrath.

  แปลว่า อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

  โดย Ephesians 4:26

 34. Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.

  แปลว่า ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

  โดย D.Kaye

 35. Life is like a box of chocolates.

  แปลว่า ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ

  โดย F.Gump

 36. Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.

  แปลว่า ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

  โดย Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off

 37. Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.

  แปลว่า ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

  โดย Anonymous

 38. Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.

  แปลว่า อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป

  โดย Alfred A. Montepert

 39. Nature is as complex as it need to be.... and no more.

  แปลว่า ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น

  โดย Albert Einstein

 40. No bird soars too high if he soars with his own wings.

  แปลว่า ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

  โดย William Blake

 41. Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.

  แปลว่า ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

  โดย H.Hesse

 42. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.

  แปลว่า อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

  โดย Anonymous

 43. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

  แปลว่า คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

  โดย Robert F. Kennedy

 44. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

  แปลว่า มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

  โดย Albert Einstein

 45. Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.

  แปลว่า การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ

  โดย George Eliot

 46. Praise the bridge that carried you over.

  แปลว่า จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา

  โดย George Colman

 47. Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.

  แปลว่า พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่

  โดย Fredrick Wilcox

 48. Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.

  แปลว่า จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

  โดย Dr. Robert D. Ballard

 49. Seize the day. Make your lives extraordinary.

  แปลว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

  โดย From The Dead Poets Society

 50. Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

  แปลว่า บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

  โดย Anonymous

 51. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

  แปลว่า สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

  โดย Helen Keller

 52. The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

  แปลว่า ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

  โดย Anonymous

 53. The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.

  แปลว่า เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

  โดย Tommy Lasorda

 54. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

  แปลว่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น

  โดย Eleanor Roosevelt

 55. The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.

  แปลว่า คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

  โดย T.Roosevelt

 56. The only thing in life achieved without effort is failure.

  แปลว่า มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

  โดย Anonymous

 57. The reward of a good thing well done is to have it done.

  แปลว่า รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

  โดย Ralph Waldo Emerson

 58. The ripest peach is highest on the tree.

  แปลว่า ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

  โดย James Whitcomb Riley

 59. The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.

  แปลว่า ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

  โดย Benjamin Disraeli

 60. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.

  แปลว่า มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

  โดย Paramahansa Yogananda

 61. There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

  แปลว่า ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

  โดย W.Shakespeare

 62. There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!

  แปลว่า ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์

  โดย Anonymous

 63. Thinking: The talking of the soul with itself.

  แปลว่า การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

  โดย Plato

 64. This year's success was last year's impossibility.

  แปลว่า ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา

  โดย Anonymous

 65. To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.

  แปลว่า เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

  โดย Anna Pavlova

 66. We boil at different degrees.

  แปลว่า คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

  โดย Ralph Waldo Emerson

 67. We write our own destiny. We become what we do.

  แปลว่า ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ

  โดย Madame Chiang Kai-Shek

 68. Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.

  แปลว่า ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

  โดย A.Schopenhauer

 69. Well done is better than well said.

  แปลว่า การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

  โดย Ben Franklin

 70. When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side.

  แปลว่า เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใด ๆ ที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้

  โดย Margaret Ramsey

 71. When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.

  แปลว่า เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย

  โดย Kenneth Kaunda

 72. Who never made a mistake never made a discovery.

  แปลว่า คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด

  โดย Soren Kierkegaard

 73. You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.

  แปลว่า คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

  โดย Abraham Lincoln

 74. You don’t get harmony when everybody sings the same note.

  แปลว่า คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน

  โดย Doug Floyd

 75. You get the best out of others when you give the best of yourself.

  แปลว่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

  โดย Harvey Firestone

 76. You know you're old when the candles cost more than the cake.

  แปลว่า คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด

  โดย Bob Hope

 77. You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?

  แปลว่า คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ

  โดย George Bernard Shaw

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำคมคน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำคมคน ที่ใช้บ่อย
Download