คำคมคน

77 คำคมคน ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำคมคน รวม 77 คำคมคน ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 77 คำคมคน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.
  บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น
 2. A wise man will make more opportunities than he finds.
  คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้
 3. Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.
  คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น
 4. Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
  อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรักในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้
 5. And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.
  คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย
 6. Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
  จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม
 7. Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.
  อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์
 8. Do or do not; there is no try.
  การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด
 9. Do what you can, with what you have, where you are.
  ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่
 10. Even a Step back can be fatal.
  แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้
 11. First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.
  สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ
 12. Forgive your enemies, but never forget their names.
  จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
 13. Freedom is nothing else but a chance to do better.
  อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น
 14. Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.
  ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง
 15. God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.
  พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น
 16. Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.
  จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน
 17. Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.
  ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ
 18. He who knows little often repeats it.
  ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน
 19. He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.
  เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆ
 20. Heaven never helps the men who will not act.
  สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน
 21. If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
  เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น
 22. If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
  ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ
 23. If you always do what interests you, then at least one person is pleased.
  ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
 24. If you don't stand for something, you'll fall for anything.
  ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่ง
 25. If you want to increase your success rate,double your failure Rate.
  ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
 26. Imagination is more important than knowledge.
  จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี
 27. It is never too late to be what you might have been.
  ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
 28. It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.
  ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ
 29. It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.
  มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง
 30. It takes two flints to make a fire.
  ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้
 31. Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
  สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
 32. Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.
  จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง
 33. Let not the sun go down upon your wrath.
  อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ
 34. Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.
  ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา
 35. Life is like a box of chocolates.
  ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ
 36. Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.
  ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป
 37. Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.
  ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง
 38. Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.
  อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
 39. Nature is as complex as it need to be.... and no more.
  ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น
 40. No bird soars too high if he soars with his own wings.
  ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
 41. Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
  ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน
 42. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.
  อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง
 43. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
  คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
 44. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
  มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น
 45. Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.
  การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ
 46. Praise the bridge that carried you over.
  จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
 47. Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.
  พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่
 48. Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
  จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้
 49. Seize the day. Make your lives extraordinary.
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา
 50. Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.
  บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ
 51. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
  สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ
 52. The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.
  ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว
 53. The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.
  เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา
 54. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
  อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น
 55. The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.
  คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
 56. The only thing in life achieved without effort is failure.
  มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
 57. The reward of a good thing well done is to have it done.
  รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา
 58. The ripest peach is highest on the tree.
  ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น
 59. The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
  ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
 60. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
  มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ
 61. There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
  ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
 62. There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!
  ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์
 63. Thinking: The talking of the soul with itself.
  การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง
 64. This year's success was last year's impossibility.
  ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
 65. To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.
  เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย
 66. We boil at different degrees.
  คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน
 67. We write our own destiny. We become what we do.
  ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ
 68. Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.
  ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น
 69. Well done is better than well said.
  การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
 70. When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side.
  เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใด ๆ ที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้
 71. When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
  เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย
 72. Who never made a mistake never made a discovery.
  คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด
 73. You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.
  คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา
 74. You don’t get harmony when everybody sings the same note.
  คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน
 75. You get the best out of others when you give the best of yourself.
  คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป
 76. You know you're old when the candles cost more than the cake.
  คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด
 77. You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?
  คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำคมคนทั้ง 77 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำคมคน ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน