คำคมคน ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำคมคนแปลว่าโดย
Noคำคมคนแปลว่าโดย
1A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่นPhillips Brook
2A wise man will make more opportunities than he finds.คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้Francis Bacon
3Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้นSamuel Taylor Coleridge
4Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรักในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้Jeanne Moreau
5And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อยEdmund Spenser
6Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่มBenjamin Franklin
7Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์Ralph waldo Emerson
8Do or do not; there is no try.การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใดYoda
9Do what you can, with what you have, where you are.ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่Theodore Roosevelt
10Even a Step back can be fatal.แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้W.Brudzinski
11First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำEpictetus (55-135 C.E.)
12Forgive your enemies, but never forget their names.จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาดJ.F.Kennedy
13Freedom is nothing else but a chance to do better.อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นAlbert Camus
14Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงAnonymous
15God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้นAnonymous
16Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คนAnonymous
17Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำColton
18He who knows little often repeats it.ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมันThomas Fuller
19He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆAnonymous
20Heaven never helps the men who will not act.สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้านHenry Bergson
21If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้นHenry Miller
22If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆVoltaire
23If you always do what interests you, then at least one person is pleased.ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจKatherine Hepburn
24If you don't stand for something, you'll fall for anything.ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่งAnonymous
25If you want to increase your success rate,double your failure Rate.ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัวT.Watson Jr (Founder of IBM)
26Imagination is more important than knowledge.จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มีAlbert Einstein
27It is never too late to be what you might have been.ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นGeorge Eliot
28It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำEleanor Roosevelt
29It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเองAndr Gide
30It takes two flints to make a fire.ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้Louisa May Alcott
31Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดินTheodore Roosevett
32Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเองAnonymous
33Let not the sun go down upon your wrath.อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณEphesians 4:26
34Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมาD.Kaye
35Life is like a box of chocolates.ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติF.Gump
36Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไปFerris Bueller, Ferris Bueller's Day Off
37Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงAnonymous
38Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไปAlfred A. Montepert
39Nature is as complex as it need to be.... and no more.ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้นAlbert Einstein
40No bird soars too high if he soars with his own wings.ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเองWilliam Blake
41Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อนH.Hesse
42Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทางAnonymous
43Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่Robert F. Kennedy
44Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้นAlbert Einstein
45Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำGeorge Eliot
46Praise the bridge that carried you over.จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมาGeorge Colman
47Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่Fredrick Wilcox
48Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้Dr. Robert D. Ballard
49Seize the day. Make your lives extraordinary.ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดาFrom The Dead Poets Society
50Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำAnonymous
51The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจHelen Keller
52The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัวAnonymous
53The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเราTommy Lasorda
54The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้นEleanor Roosevelt
55The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยT.Roosevelt
56The only thing in life achieved without effort is failure.มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลวAnonymous
57The reward of a good thing well done is to have it done.รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมาRalph Waldo Emerson
58The ripest peach is highest on the tree.ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้นJames Whitcomb Riley
59The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึงBenjamin Disraeli
60There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณParamahansa Yogananda
61There is nothing either good or bad but thinking makes it so.ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลวW.Shakespeare
62There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์Anonymous
63Thinking: The talking of the soul with itself.การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเองPlato
64This year's success was last year's impossibility.ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมาAnonymous
65To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมายAnna Pavlova
66We boil at different degrees.คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากันRalph Waldo Emerson
67We write our own destiny. We become what we do.ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำMadame Chiang Kai-Shek
68Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้นA.Schopenhauer
69Well done is better than well said.การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรูBen Franklin
70When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side.เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใด ๆ ที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้Margaret Ramsey
71When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อยKenneth Kaunda
72Who never made a mistake never made a discovery.คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใดSoren Kierkegaard
73You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลาAbraham Lincoln
74You don’t get harmony when everybody sings the same note.คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกันDoug Floyd
75You get the best out of others when you give the best of yourself.คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไปHarvey Firestone
76You know you're old when the candles cost more than the cake.คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิดBob Hope
77You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะGeorge Bernard Shaw
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ