ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณต้องศึกษาให้รู้แจ้งเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือทำ และเมื่อลงมือทำแล้ว ก็ต้องทำให้จริง ๆ จัง ๆ ให้มันรู้ไปเลยว่าเราทำไม่ไหวแล้ว

คำคมคนดัง