คำคมคน

บุคคลสำคัญ ๆ จะมีคำคมที่ท่านเหล่านั้นใช้เป็นแนวทางหรือแบบแผนทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน มาดูกันว่าท่านเหล่านั้นมาคำคมอะไรที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้กันได้บ้าง  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำคมคนมาไว้ในมือคุณ

รวมหมวดหมู่คำคมคน

ตัวอย่างคำคมคน

คำคมคน แปลว่า หมวดหมู่
A person who lives right, and is right, has more p... บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้อ... Phillips Brook
A wise man will make more opportunities than he fi... คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมาก... Francis Bacon
Beware of small expenses; a small leak will sink a... จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอ... Benjamin Franklin
Do or do not; there is no try. การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม... Yoda
Do what you can, with what you have, where you are... ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร... Theodore Roosevelt
Even a Step back can be fatal. แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก... W.Brudzinski
First say to yourself what you would be, and then... สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตั... Epictetus (55-135 C.E.)
Forgive your enemies, but never forget their names... จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย... J.F.Kennedy
Freedom is nothing else but a chance to do better. อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย... Albert Camus
Glory in life is not in never failing, But rising... ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไ... Anonymous
God gives every bird it's food, But He does not th... พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว... Anonymous
Great minds discuss ideas; Average minds discuss e... จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์... Anonymous
Heaven never helps the men who will not act. สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน Henry Bergson
If we do not find anything very pleasant, at least... ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ... Voltaire
If you always do what interests you, then at least... ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอ... Katherine Hepburn
If you don't stand for something, you'll fall for... ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่... Anonymous
Imagination is more important than knowledge. จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี Albert Einstein
It is never too late to be what you might have bee... ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็... George Eliot
It takes two flints to make a fire. ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไ... Louisa May Alcott
Keep your eyes on the stars, and your feet on the... สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้าย... Theodore Roosevett
Learn from the mistakes of others. You can't live... จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้... Anonymous
Life is a big canvas and you should throw all the... ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และ... D.Kaye
Life is like a box of chocolates. ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตท... F.Gump
Life moves pretty fast...if you don't stop to look... ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณ... Ferris Bueller, Ferris Bueller...
Life remains the same until the pain of remaining... ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกร... Anonymous
Nature is as complex as it need to be.... and no m... ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็... Albert Einstein
No bird soars too high if he soars with his own wi... ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามัน... William Blake
Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู... H.Hesse
Obstacles are those frightful things you see when... อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเ... Anonymous
Only two things are infinite, the universe and hum... มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่... Albert Einstein
Remember to always dream. More importantly to make... จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่... Dr. Robert D. Ballard
Seize the day. Make your lives extraordinary. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตค... From The Dead Poets Society
Some dream of worthy accomplishments, while others... บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย... Anonymous
The best and most beautiful things in the world ca... สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก... Helen Keller
The determined man finds the way, the other finds... ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหน... Anonymous
The difference between the impossible and the poss... เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็น... Tommy Lasorda
The future belongs to those who believe in the bea... อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝั... Eleanor Roosevelt
The only man who never makes mistakes is the man w... คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้... T.Roosevelt
The only thing in life achieved without effort is... มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสา... Anonymous
The reward of a good thing well done is to have it... รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี... Ralph Waldo Emerson
The secret of success in life is to be ready for y... ความลับของความสำเร็จคือเตรียมต... Benjamin Disraeli
There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams! ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับควา... Anonymous
There is nothing either good or bad but thinking m... ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว... W.Shakespeare
To follow, without halt, one aim: There is the sec... เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดิ... Anna Pavlova
We boil at different degrees. คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน Ralph Waldo Emerson
We write our own destiny. We become what we do. ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเ... Madame Chiang Kai-Shek
Well done is better than well said. การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู Ben Franklin
When life is giving you a hard time, try to endure... เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่ง... Margaret Ramsey
When you go in search of honey you must expect to... เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้อง... Kenneth Kaunda
You get the best out of others when you give the b... คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของค... Harvey Firestone

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำคมคนทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำคมคน

แบบทดสอบคำคมคน

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ชานทาซาน

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ภูผา ม่วงงาม

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

477 views

บทความน่ารู้คำคมคน

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย