ค้นหาคำคมขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง "เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต

    คำคมขงเบ้ง