รวมหมวดหมู่ ของ คำขวัญ

คำขวัญ คือ คำที่แต่งมาเพื่ออธิบายพรรณนาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ หรือวันสำคัญต่าง ๆ

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำขวัญ หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ