คำขวัญ

129 คำขวัญ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำขวัญ รวม 129 คำขวัญ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 129 คำขวัญ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 2. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 3. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 4. ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 5. ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 6. ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 7. ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 8. คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 9. จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 10. จังหวัดกระบี่ : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 11. จังหวัดกาญจนบุรี : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 12. จังหวัดกาฬสินธุ์ : หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 13. จังหวัดกำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 14. จังหวัดขอนแก่น : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 15. จังหวัดจันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 16. จังหวัดฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 17. จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 18. จังหวัดชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 19. จังหวัดชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 20. จังหวัดชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 21. จังหวัดตรัง : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 22. จังหวัดตราด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 23. จังหวัดตาก : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 24. จังหวัดนครนายก : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 25. จังหวัดนครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 26. จังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 27. จังหวัดนครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 28. จังหวัดนครศรีธรรมราช : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 29. จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 30. จังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 31. จังหวัดนราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 32. จังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 33. จังหวัดบึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 34. จังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 35. จังหวัดปทุมธานี : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 36. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 37. จังหวัดปราจีนบุรี : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 38. จังหวัดปัตตานี : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 39. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 40. จังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 41. จังหวัดพังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 42. จังหวัดพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 43. จังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 44. จังหวัดพิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 45. จังหวัดภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 46. จังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 47. จังหวัดมุกดาหาร : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 48. จังหวัดยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 49. จังหวัดยโสธร : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 50. จังหวัดระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 51. จังหวัดระยอง : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 52. จังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 53. จังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 54. จังหวัดลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 55. จังหวัดลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 56. จังหวัดลำพูน : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 57. จังหวัดศรีสะเกษ : หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 58. จังหวัดสกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 59. จังหวัดสงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 60. จังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 61. จังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 62. จังหวัดสมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 63. จังหวัดสมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 64. จังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 65. จังหวัดสระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 66. จังหวัดสิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 67. จังหวัดสุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 69. จังหวัดสุรินทร์ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 70. จังหวัดสุโขทัย : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 71. จังหวัดหนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 72. จังหวัดหนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 73. จังหวัดอำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 74. จังหวัดอุดรธานี : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 75. จังหวัดอุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 76. จังหวัดอุทัยธานี : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 77. จังหวัดอุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 78. จังหวัดอ่างทอง : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 79. จังหวัดเชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 80. จังหวัดเชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 81. จังหวัดเพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 82. จังหวัดเพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 83. จังหวัดเลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 84. จังหวัดแพร่ : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 85. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด
 86. ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 87. นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 88. มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 89. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 90. มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 91. ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 92. ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 93. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 94. รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 95. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 96. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 97. รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 98. รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 99. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 100. รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 101. รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 102. รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 103. รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 104. สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 105. สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 106. สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 107. สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 108. สามัคคีคือพลัง
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 109. สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 110. อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 111. อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 112. อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 113. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 114. เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 115. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 116. เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 117. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 118. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 119. เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 120. เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 121. เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 122. เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 123. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 124. เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 125. เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 126. เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 127. เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 128. เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  หมวด คำขวัญวันเด็ก
 129. เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
  หมวด คำขวัญวันเด็ก

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำขวัญทั้ง 129 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำขวัญ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 คำขวัญยอดนิยม