ตัวอย่าง คำขวัญ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำขวัญ คือ คำที่แต่งมาเพื่ออธิบายพรรณนาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ หรือวันสำคัญต่าง ๆ

รวมตัวอย่างของ คำขวัญ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำขวัญ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 2. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2542

  อื่น ๆ ชวน หลีกภัย

 3. ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2525

  อื่น ๆ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 4. ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2558

  อื่น ๆ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 5. คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2553

  อื่น ๆ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 6. จังหวัดกระบี่ : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดกระบี่

  อื่น ๆ ภาคใต้

  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

 7. จังหวัดกาญจนบุรี : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดกาญจนบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันตก

 8. จังหวัดกาฬสินธุ์ : หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 9. จังหวัดกำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดกำแพงเพชร

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 10. จังหวัดขอนแก่น : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดขอนแก่น

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 11. จังหวัดจันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดจันทบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 12. จังหวัดฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 13. จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดชลบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 14. จังหวัดชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดชัยนาท

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 15. จังหวัดชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดชัยภูมิ

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

 16. จังหวัดชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดชุมพร

  อื่น ๆ ภาคใต้

 17. จังหวัดเชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดเชียงราย

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 18. จังหวัดเชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดเชียงใหม่

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 19. จังหวัดตรัง : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดตรัง

  อื่น ๆ ภาคใต้

  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

 20. จังหวัดตราด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดตราด

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 21. จังหวัดตาก : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดตาก

  อื่น ๆ ภาคตะวันตก

 22. จังหวัดนครนายก : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครนายก

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 23. จังหวัดนครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครปฐม

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 24. จังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครพนม

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 25. จังหวัดนครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครราชสีมา

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 26. จังหวัดนครศรีธรรมราช : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  อื่น ๆ ภาคใต้

  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

 27. จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนครสวรรค์

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 28. จังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนนทบุรี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 29. จังหวัดนราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดนราธิวาส

  อื่น ๆ ภาคใต้

 30. จังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดน่าน

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 31. จังหวัดบึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดบึงกาฬ

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 32. จังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดบุรีรัมย์

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 33. จังหวัดปทุมธานี : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดปทุมธานี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 34. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  อื่น ๆ ภาคตะวันตก

 35. จังหวัดปราจีนบุรี : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดปราจีนบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 36. จังหวัดปัตตานี : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดปัตตานี

  อื่น ๆ ภาคใต้

 37. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 38. จังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพะเยา

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 39. จังหวัดพังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพังงา

  อื่น ๆ ภาคใต้

 40. จังหวัดพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพัทลุง

  อื่น ๆ ภาคใต้

 41. จังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพิจิตร

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 42. จังหวัดพิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดพิษณุโลก

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 43. จังหวัดเพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดเพชรบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันตก

 44. จังหวัดเพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดเพชรบูรณ์

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 45. จังหวัดแพร่ : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดแพร่

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 46. จังหวัดภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดภูเก็ต

  อื่น ๆ ภาคใต้

 47. จังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดมหาสารคาม

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 48. จังหวัดมุกดาหาร : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดมุกดาหาร

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 49. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 50. จังหวัดยโสธร : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดยโสธร

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 51. จังหวัดยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดยะลา

  อื่น ๆ ภาคใต้

 52. จังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดร้อยเอ็ด

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 53. จังหวัดระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดระนอง

  อื่น ๆ ภาคใต้

 54. จังหวัดระยอง : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดระยอง

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 55. จังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดราชบุรี

  อื่น ๆ ภาคตะวันตก

 56. จังหวัดลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดลพบุรี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 57. จังหวัดลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดลำปาง

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 58. จังหวัดลำพูน : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดลำพูน

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 59. จังหวัดเลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดเลย

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 60. จังหวัดศรีสะเกษ : หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดศรีสะเกษ

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 61. จังหวัดสกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสกลนคร

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 62. จังหวัดสงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสงขลา

  อื่น ๆ ภาคใต้

 63. จังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสตูล

  อื่น ๆ ภาคใต้

 64. จังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสมุทรปราการ

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 65. จังหวัดสมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสมุทรสงคราม

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 66. จังหวัดสมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสมุทรสาคร

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 67. จังหวัดสระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสระแก้ว

  อื่น ๆ ภาคตะวันออก

 68. จังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสระบุรี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 69. จังหวัดสิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสิงห์บุรี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 70. จังหวัดสุโขทัย : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสุโขทัย

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 71. จังหวัดสุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 72. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อื่น ๆ ภาคใต้

 73. จังหวัดสุรินทร์ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดสุรินทร์

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 74. จังหวัดหนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดหนองคาย

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 75. จังหวัดหนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดหนองบัวลำภู

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 76. จังหวัดอ่างทอง : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอ่างทอง

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 77. จังหวัดอำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอำนาจเจริญ

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 78. จังหวัดอุดรธานี : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอุดรธานี

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 79. จังหวัดอุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอุตรดิตถ์

  อื่น ๆ ภาคเหนือ

 80. จังหวัดอุทัยธานี : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอุทัยธานี

  อื่น ๆ ภาคกลาง

 81. จังหวัดอุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

  หมวด คำขวัญประจำจังหวัด

  หมายเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี

  อื่น ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 82. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2562

  อื่น ๆ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 83. เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2508

  อื่น ๆ จอมพล ถนอม กิตติขจร

 84. เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2518

  อื่น ๆ สัญญา ธรรมศักดิ์

 85. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2516

  อื่น ๆ จอมพล ถนอม กิตติขจร

 86. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2544

  อื่น ๆ ชวน หลีกภัย

 87. มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2539

  อื่น ๆ บรรหาร ศิลปอาชา

 88. ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2514

  อื่น ๆ จอมพล ถนอม กิตติขจร

 89. ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2537

  อื่น ๆ ชวน หลีกภัย

 90. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2554

  อื่น ๆ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 91. รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2547

  อื่น ๆ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 92. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2561

  อื่น ๆ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 93. รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2540

  อื่น ๆ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 94. เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2546

  อื่น ๆ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 95. เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2545

  อื่น ๆ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 96. สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2528

  อื่น ๆ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 97. สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2555

  อื่น ๆ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 98. สามัคคีคือพลัง

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2517

  อื่น ๆ สัญญา ธรรมศักดิ์

 99. สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2538

  อื่น ๆ ชวน หลีกภัย

 100. อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

  หมวด คำขวัญวันเด็ก

  หมายเหตุ พ.ศ. 2549

  อื่น ๆ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำขวัญ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำขวัญ ที่ใช้บ่อย
Download