คำขวัญ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำขวัญหมวดหมายเหตุอื่น ๆ
Noคำขวัญหมวดหมายเหตุอื่น ๆ
1กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทยคำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครภาคกลาง
2ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัยคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2542ชวน หลีกภัย
3ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2525พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
4ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคตคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2558พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
5คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรมคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2553อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
6จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2499จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
7จังหวัดกระบี่ : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกระบี่ภาคใต้
8จังหวัดกาญจนบุรี : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตก
9จังหวัดกาฬสินธุ์ : หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10จังหวัดกำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรภาคกลาง
11จังหวัดขอนแก่น : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12จังหวัดจันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออก
13จังหวัดฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออก
14จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควายคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออก
15จังหวัดชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชัยนาทภาคกลาง
16จังหวัดชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแลคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17จังหวัดชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชุมพรภาคใต้
18จังหวัดเชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเชียงรายภาคเหนือ
19จังหวัดเชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ
20จังหวัดตรัง : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตรังภาคใต้
21จังหวัดตราด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตราดภาคตะวันออก
22จังหวัดตาก : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตากภาคตะวันตก
23จังหวัดนครนายก : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครนายกภาคกลาง
24จังหวัดนครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครปฐมภาคกลาง
25จังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครพนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26จังหวัดนครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27จังหวัดนครศรีธรรมราช : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้
28จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลาง
29จังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนนทบุรีภาคกลาง
30จังหวัดนราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวานคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนราธิวาสภาคใต้
31จังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้งคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดน่านภาคเหนือ
32จังหวัดบึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนางคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดบึงกาฬภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33จังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34จังหวัดปทุมธานี : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปทุมธานีภาคกลาง
35จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตก
36จังหวัดปราจีนบุรี : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออก
37จังหวัดปัตตานี : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปัตตานีภาคใต้
38จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
39จังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพะเยาภาคเหนือ
40จังหวัดพังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพังงาภาคใต้
41จังหวัดพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพัทลุงภาคใต้
42จังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวันคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพิจิตรภาคกลาง
43จังหวัดพิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกภาคกลาง
44จังหวัดเพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีภาคตะวันตก
45จังหวัดเพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมืองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคกลาง
46จังหวัดแพร่ : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดแพร่ภาคเหนือ
47จังหวัดภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่มคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดภูเก็ตภาคใต้
48จังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานครคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49จังหวัดมุกดาหาร : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดมุกดาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือ
51จังหวัดยโสธร : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดยโสธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52จังหวัดยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดยะลาภาคใต้
53จังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54จังหวัดระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดระนองภาคใต้
55จังหวัดระยอง : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดระยองภาคตะวันออก
56จังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดราชบุรีภาคตะวันตก
57จังหวัดลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลพบุรีภาคกลาง
58จังหวัดลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลำปางภาคเหนือ
59จังหวัดลำพูน : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชยคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลำพูนภาคเหนือ
60จังหวัดเลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาดคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61จังหวัดศรีสะเกษ : หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62จังหวัดสกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63จังหวัดสงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสงขลาภาคใต้
64จังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสตูลภาคใต้
65จังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการภาคกลาง
66จังหวัดสมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามภาคกลาง
67จังหวัดสมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครภาคกลาง
68จังหวัดสระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมรคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสระแก้วภาคตะวันออก
69จังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทางคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสระบุรีภาคกลาง
70จังหวัดสิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีภาคกลาง
71จังหวัดสุโขทัย : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุขคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุโขทัยภาคกลาง
72จังหวัดสุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟังคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลาง
73จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้
74จังหวัดสุรินทร์ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75จังหวัดหนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาวคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76จังหวัดหนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77จังหวัดอ่างทอง : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอ่างทองภาคกลาง
78จังหวัดอำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79จังหวัดอุดรธานี : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80จังหวัดอุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนือ
81จังหวัดอุทัยธานี : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีภาคกลาง
82จังหวัดอุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบลคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคีคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2518สัญญา ธรรมศักดิ์
84เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2516จอมพล ถนอม กิตติขจร
85เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคีคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2509จอมพล ถนอม กิตติขจร
86เด็กไทยคือหัวใจของชาติคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2522พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
87เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรมคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2524พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
88เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2563พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
89มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติดคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2539บรรหาร ศิลปอาชา
90ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2537ชวน หลีกภัย
91เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2515จอมพล ถนอม กิตติขจร
92รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2554อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
93รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอนคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2547พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
94เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2546พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
95เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใสคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2545พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
96สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางามคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2535อานันท์ ปันยารชุน
97สามัคคีคือพลังคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2517สัญญา ธรรมศักดิ์
98อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2523พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
99อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2510จอมพล ถนอม กิตติขจร
100อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิดคำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2549พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ