คำขวัญ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำขวัญหมวดหมายเหตุอื่น ๆ
Noคำขวัญหมวดหมายเหตุอื่น ๆ
1กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทยคำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครภาคกลาง
2จังหวัดกระบี่ : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกระบี่ภาคใต้
3จังหวัดกาญจนบุรี : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตก
4จังหวัดกาฬสินธุ์ : หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5จังหวัดกำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรภาคกลาง
6จังหวัดขอนแก่น : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7จังหวัดจันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออก
8จังหวัดฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออก
9จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควายคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออก
10จังหวัดชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชัยนาทภาคกลาง
11จังหวัดชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแลคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12จังหวัดชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดชุมพรภาคใต้
13จังหวัดเชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเชียงรายภาคเหนือ
14จังหวัดเชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ
15จังหวัดตรัง : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตรังภาคใต้
16จังหวัดตราด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตราดภาคตะวันออก
17จังหวัดตาก : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดตากภาคตะวันตก
18จังหวัดนครนายก : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครนายกภาคกลาง
19จังหวัดนครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครปฐมภาคกลาง
20จังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครพนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21จังหวัดนครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22จังหวัดนครศรีธรรมราช : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้
23จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลาง
24จังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนนทบุรีภาคกลาง
25จังหวัดนราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวานคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดนราธิวาสภาคใต้
26จังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้งคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดน่านภาคเหนือ
27จังหวัดบึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนางคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดบึงกาฬภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28จังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29จังหวัดปทุมธานี : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปทุมธานีภาคกลาง
30จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตก
31จังหวัดปราจีนบุรี : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออก
32จังหวัดปัตตานี : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดปัตตานีภาคใต้
33จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
34จังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพะเยาภาคเหนือ
35จังหวัดพังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพังงาภาคใต้
36จังหวัดพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพัทลุงภาคใต้
37จังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวันคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพิจิตรภาคกลาง
38จังหวัดพิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกภาคกลาง
39จังหวัดเพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีภาคตะวันตก
40จังหวัดเพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมืองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคกลาง
41จังหวัดแพร่ : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงามคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดแพร่ภาคเหนือ
42จังหวัดภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่มคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดภูเก็ตภาคใต้
43จังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานครคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44จังหวัดมุกดาหาร : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดมุกดาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือ
46จังหวัดยโสธร : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดยโสธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47จังหวัดยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดยะลาภาคใต้
48จังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49จังหวัดระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนองคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดระนองภาคใต้
50จังหวัดระยอง : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดระยองภาคตะวันออก
51จังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดราชบุรีภาคตะวันตก
52จังหวัดลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลพบุรีภาคกลาง
53จังหวัดลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลำปางภาคเหนือ
54จังหวัดลำพูน : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชยคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดลำพูนภาคเหนือ
55จังหวัดเลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาดคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56จังหวัดศรีสะเกษ : หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57จังหวัดสกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58จังหวัดสงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสงขลาภาคใต้
59จังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสตูลภาคใต้
60จังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการภาคกลาง
61จังหวัดสมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามภาคกลาง
62จังหวัดสมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์คำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครภาคกลาง
63จังหวัดสระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมรคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสระแก้วภาคตะวันออก
64จังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทางคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสระบุรีภาคกลาง
65จังหวัดสิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีภาคกลาง
66จังหวัดสุโขทัย : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุขคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุโขทัยภาคกลาง
67จังหวัดสุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟังคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลาง
68จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้
69จังหวัดสุรินทร์ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70จังหวัดหนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาวคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71จังหวัดหนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72จังหวัดอ่างทอง : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอนคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอ่างทองภาคกลาง
73จังหวัดอำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรมคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74จังหวัดอุดรธานี : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75จังหวัดอุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลกคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนือ
76จังหวัดอุทัยธานี : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีภาคกลาง
77จังหวัดอุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบลคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ