ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก "Self-conquest is the greats of victory."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Self-conquest is the greats of victory.

    แปลว่า การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

    คติพจน์ชาวตะวันตก

    Listen to voicemalefemale