ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก "Fine feathers make fine birds."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Fine feathers make fine birds.

    แปลว่า ขนงามทำให้นกสวย

    คติพจน์ชาวตะวันตก

    Listen to voicemalefemale