ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Take"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Take

  กริยาช่อง 2 took

  กริยาช่อง 3 taken

  แปลว่า นำไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Take"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
take backtook back
take throughtook through
take ittook it
take offtook off
take outtook out
take overtook over
take downtook down
take intook in
take uptook up