ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "study"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  study

  กริยาช่อง 2 studied

  กริยาช่อง 3 studied

  แปลว่า เรียน

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale