ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Set"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Set

  กริยาช่อง 2 set

  กริยาช่อง 3 set

  แปลว่า จัดวาง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Set"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
set aboutset about
set apartset apart
set uponset upon
set backset back
set toset to
set upset up
set forthset forth
set inset in
set offset off