ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Send"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Send

  กริยาช่อง 2 sent

  กริยาช่อง 3 sent

  แปลว่า ส่ง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Send"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
send offsent off
send forsent for
send insent in
send backsent back
send outsent out
send upsent up
send out forsent out for
send off forsent off for