ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Read"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Read

  กริยาช่อง 2 read

  กริยาช่อง 3 read

  แปลว่า อ่าน

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Read"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
read outread out
read offread off
read up onread up on