กริยา 3 ช่อง

rain off

คำกริยา

Regular Verb ›

กริยาช่อง 2rained off

กริยาช่อง 3rained off

แปลว่าฝนตก

1