ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "preffer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    preffer

    กริยาช่อง 2 [Prefer] ไม่ใช่ preffer

คำกริยา หมวด "ไม่ระบุ" เหมือนกับ "preffer"   ได้แก่