คำกริยา "play up to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  play up to

  กริยาช่อง 2 played up to

  กริยาช่อง 3 played up to

  แปลว่า สนใจ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "play up to"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
play upplayed up
be up towere up to
feel up tofelt up to
make up tomade up to
put up toput up to
make it up tomade it up to
face up tofaced
chalk up tochalked
add up toadded

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน